wat als executeur niet aanvaard


20 december 2009

Vraag nummer: 13322  (oude nummer: 14625)

Ik heb eigenlijk twee vragen:
1) wat als de executeur de functie niet aanvaardt? Wie doet dan de nalatenschap?
2) moet een notaris zoiets melden aan de erfgenamen? Of kunnen dan maanden / jaren voorbij gaan? Wie valt hier te verwijten?

met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte heer,

Indien de executeur zijn/haar funactie niet aanvaardt en er is geen 'back-up' executeur aangewezen, dan is er dus geen executeur. Op zich niet zo'n probleem als maar iemand anders actie onderneemt en dan bij voorkeur een erfgenaam die de notaris verzoekt een verklaring van erfrecht op te stellen. De notaris gaan dan vervolgens op zoek naar de erfgenamen en geeft hen de keuze. Vervolgens komt ook aan de orde of een erfgenaam of een derde volmacht krijgt om één en ander af te wikkelen. Dan is de circel weer redelijk gesloten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.