controle op een executeur-testamentair


7 september 2004

Vraag nummer: 8633  (oude nummer: 4615)

is er enige controle mogelijk op de uitvoering van een testament door een ex.testt. ? in zonderheid; als er geen erfgenamen zijn, maar de nalatenschap naar een 'goed doel' gaat. wat als blijkt dat de executeur talmt of het testament niet (volledig) uitvoert ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De wet en vandaag de dag ook een testament staan vol met bepalingen omtrent de bevoegdheden en verplichtingen van de executeur. Zo is daar bijvoorbeeld het recht op inzage voor een erfgenaam, de verplichting om rekening en verantwoording af te leggen, de mogelijkheid na 1,5 jaar het beheer van de executeur te laten eindigen enzovoort.

Kortom mogelijkheden genoeg, maar je moet de executeur natuurlijk wel ruimte geven zijn/haar taak goed uit te oefenen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.