executeur weigeren


2 mei 2010

Vraag nummer: 13769  (oude nummer: 15689)

Mijn vader is overleden, mijn moeder leeft nog. Er is een langslevende-testament. Mijn schoonzus is executeur. Er zijn vier kinderen.

Vraag 1: hebben de kinderen recht op inzage van het testament van mijn vader? Wij krijgen geen inzage.

Vraag 2: Hoeveel 'stemmen' van de kinderen zijn nodig om de executeur uit haar functie te ontheffen? (De belangen zijn immers nogal verstrengeld.) 2 kinderen zijn tegen, 2 voor.

Vraag 3. Er schijnt in het testament een 'clausule' op srtaffe van' te staan waarin bepaald is dat de executeur binnen drie maanden een verklaring van ons krijgt waarin 'wij berusten in het in het testament gestelde'. Die termijn is verstreken, niemand heeft inzage gehad, men kan dus ook niets verklaren. Zijn er risico's dat iemand de erfenis nu misloopt?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als erfgenaam heb je recht op inzage (zeker voorzover het jou aangaat) in het testament. Als een executeur niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan kun je hem/haar daar natuurlijk op aanspreken en eventueel een rechter inschakelen.

In sommige 'oude' testamenten staat dat de langstlevende kinderen kan vragen te berusten in het testament. Misschien is dat hier ook zo ten aanzien van de executeur. Ik kan dat niet beoordelen.

Kortom, ik raad u van harte aan langs een notaris te gaan voor informatie en advies.

Natuurlijk heb je

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.