loon executeur


15 november 2005

Vraag nummer: 9703  (oude nummer: 6873)

Blijkens het aantwoord op een eerder aan u gestelde vraag, bedraagt het loon van een executeur nu 1% over het vermogen van de betreffende erflater (voorzover althans in een testament niets naders over executeursloon is geregeld).
Worden de na het eerder overlijden van de echtgenote niet verdeelde kindsdelen (waarover erflater dus beschikte) ook beschouwd als "vermogen van de erflater, zodat ook daarover 1% loon wordt toegekend aan de executeur?
Dank alvast voor uw antwoord en
vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Tot de nalatenschap van de langstlevende behoren over het algemeen ook schulden aan de kinderen in verband met het overlijden van de eerste ouder. Deze schulden zijn van invloed op de hoogte van de nalatenschap en daarmee dus op de hoogte van het loon.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.