Termijn uitvoering nalatenschap


25 september 2006

Vraag nummer: 10537  (oude nummer: 8356)

Geachte heer/mevr.
November 2005 is mijn vader overleden. Hij had een testament waarin hij mijn zus als exec.test.had benoemd.Verder zijn wij in totaal met 5 erfgenamen.De boedelverdeling werd door mijn zus geregeld zonder ons daar in te kennen. De meeste spullen verdwenen gewoon. Hier hadden wij niet veel problemen mee. Toen wij inzage in de papieren wilden hebben werd ons dat geweigerd. Dat waren vader zijn prive zaken dat gaat jullie niets aan. Niemand van de broers en zussen heeft enig contact met de exec.test. dus horen wij ook niets. Twee van de erfgenamen wonen in Engeland, hebben ook die nationaliteit, schijnen de erfenis beneficiar aanvaard te hebben. Wij hebben op aanraden van een advocaat een brief gestuurd met het verzoek aan de exec.test.om ons op de hoogte van de gang van zaken te houden. Het enige wat we toen kregen was een bankafschrift van de maand mei. In augustus kregen we een afschrift van de belastingdienst over de hoogte van de successierechten. Die zijn inmiddels betaald uit de erfenis. Er is geen onroerend goed o.i.d. Nu werd mij verteld dat alles nu naar de rechtbank moet om vrijgegeven te worden. Klopt dit verhaal en hoelang kan zoiets duren en waarom moet dit naar de rechtbank?
Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een executeur is over het algemeen NIET bevoegd tot verdeling. Dat doen de erfgename tezamen. De executeur maakt het als het ware klaar voor de verdeling. Voor de vraag naar de precieze bevoegdheden van uw zus, is de tekst van het testament van uw vader doorslaggevend. Ik zou dus eerst daar naar (laten) kijken. Rekening en verantwoording en inzage MOET. Doe je dat niet als exceuteur, dan kunnen de erfgenamen je meen ik daartoe dwingen via de rechter if zelfs laten ontslaan.

Rechtbank zou kunnen betekenen dat er een vereffenaar wordt benoemd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.