executeur


15 september 2008

Vraag nummer: 11963  (oude nummer: 11268)

Geachte heer/mevrouw,
Mijn ouders zijn beide overleden .Zij hebben twee dochters als executeur aangewezen en een zoon voor in het geval een van de dochters de benoeming hiervan niet aanvaard.Beide dochters hebben de benoeming aanvaard maar een hiervan heeft een volmacht getekend dat haar dochter de nalatenschap verder afwerkt.Dit is geheel tegen de laatste wilsbeschikking van de ouders.Waarom benoemen ze anders een derde als een van de twee eerst genoemde er van afziet.
Zijn de beide dochters of een van hen bevoegd om het executeurschap op zich te nemen en vervolgens iemand anders benoemen. In het testament van de ouders wordt hier niet over gesproken.Is het verder mogelijk tegen deze akte bezwaar aan te teken en het oordeel te vragen van de kantonrechter? Is een advocaat hiervoor nodig of kan ik het oordeel hierover zelf aanvrage
B.V.D
(zie vraag 11265)

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naar huidig recht moet de bevoegdheid iemand in je plaats te stellen als executeur gegeven zijn bij de benoeming. Is dat niet expliciet gegeven, dan kun je er sterk over twijfelen of het wel kan. Ik zou wat het verdere verloop betreft gewoon even bellen met het Kantongerecht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.