erfgenamane zelf de erfbelasting betalen


20 april 2016

Vraag nummer: 45925

Geachte heer, mevrouw, Wederom dank voor uw reactie. Ik kan mij niet aansluiten bij uw antwoord. De executeur is verantwoordelijke voor het doen van de erfbelastingaangifte maar er wordt wel degelijk door de belastingdienst de keuze geboden om de erfgenamen zelf de aanslag te laten ontvangen en het te betalen bedrag incl. een acceptgirokaart.
Ik wil niet de wise guy uithangen maar zo is het echt. Checked u het maar.
Met vriendelijke groet.
Mw M. Nijman

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ontken niet dat erfgenamen ook de erfbelasting kunnen afdragen, maar omdat de executeur mede-aansprakelijk is voor die afdracht, is het mogelijk aan te bevelen om daar enige greep op te houden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.