ervenrekening


1 februari 2010

Vraag nummer: 13436  (oude nummer: 14942)

Is er een maximale duur dat een ervenrekening mag bestaan? En wat gebeurt er met het saldo als de uitvoerder van het testament overlijdt?

Antwoord:

Geachte heer,

Daar zijn geen algemene regels voor de geven. Als er een executeur is, maar die overlijdt, dan eindigt volgens de wet de taak van de executeur. Indien het beheer eindigt (er is geen opvolger), dan zijn strikt genomen de erfgenamen weer gezamenlijk bevoegd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.