loon executeur in mindering op legaat


12 maart 2014

Vraag nummer: 37649

Een kennis heeft twee legaten van € 300.000,-- gelegateerd gekregen. De erfgenamen brengen nu bij de kennis 1% kosten over € 600.000,-- (€ 6.000,--) in rekening. Kan dit zomaar?

Antwoord:

Geachte heer,

De wet bepaalt dat het loon van een executeur 1% van het vermogen van de erflater is op diens sterfdag. Overigens kan in het testament waarin de executeur is benoemd, mogelijk een ander loon staan vastgesteld of helemaal geen loon. In het testament kan dus van de wettelijke regel in deze zijn afgeweken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.