waarde verklaring van erfrecht


13 januari 2005

Vraag nummer: 8984  (oude nummer: 5367)

Is het waar dat de verklaring van erfrecht geen waarde heeft voor de erfgenamen, totdat de notaris als ET de erfenis heeft afgehandeld. Kan dit zomaar ? Geldt dit tot de erfenis afgehandeld is? Erfgenamen zouden alleen evt een kopie ontvangen. Zijn zij afhankelijk vd notaris. Wat zijn hun rechten ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De verklaring van erfrecht zegt in beginsel alleen iets over wie de erfgenamen zijn. In tweede instantie zal in de verklaring opgenomen zijn wie namens de erfgenamen kan optreden (gevolmachtigde of executeur).

De executeur wikkelt verder de nalatenschap af.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.