aangifte erfbelasting zonder toestemming ingestuurd


7 juni 2016

Vraag nummer: 46401

Goedendag,
Er zijn veel vragen over de financiële afwikkeling van een erfenis en de periode voor overlijden toen de huidige executeur gevolmachtigde was. Het vermoeden bestaat dat er substantiële geldbedragen zijn afgeroomd. Mede om deze reden hebben wij (mede erfgenamen - 2 x 1/4) expliciet geen toestemming gegeven voor de aangifte erfbelasting. De executeur heeft gisteren toch aangifte gedaan en op het formulier botweg aangevinkt dat wij die toestemming wel hebben gegeven. Wij vrezen dat inmiddels 2 x 1/4e deel van het vermogen al naar de 2 kinderen van de executeur is overgemaakt.
Wij hebben direct aangegeven dat wij nooit akkoord zijn gegaan, alleen kan de aangifte nog teruggedraaid worden en kan het reeds overgemaakte deel van de erfenis richting de kinderen van de executeur weer teruggevorderd worden?

Antwoord:

Geachte heer,

De executeur dient toch echt rekening en verantwoordiging af te leggen aan de erfgenamen en is verplicht aan een erfgenaam inlichtingen te verschaffen. Daar zal één en ander neem ik aan toch op verantwoord worden.
Ten aanzien van de aangifte zou u eens met de belastingdienst contact kunnen opnemen, maar ik kan niet beoordelen of dat in uw geval aan te bevelen is. Via de rechter overigens kan ook een executeur ontslagen worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.