overdracht executie


22 januari 2014

Vraag nummer: 37092

Mijn zus is bij testament aangewezen als executeur. Beide ouders zijn nu overleden. Mijn zus kan wegens ziekte haar taken niet uitvoeren en wil het aan mij overdragen. De overige kinderen zijn het hier mee eens. Is hiervoor een gang naar de notaris noodzakelijk of kan dit onderling worden geregeld.?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Meestal wordt er wel een akte van opgesteld indien het kan, zeker als er een verklaring van executuele/erfrecht is opgesteld door een notaris. Indien dat laatste zo is, vraagt u dan één en ander gewoon even na bij betreffende notaris. Een andere oplossing zou mogelijk nog zijn dat de anderen u volmacht geven om één en ander namens hen te verzorgen. Ook dit zou u kunnen navragen bij betreffende notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.