'Weigerachtige partij'


17 september 2009

Vraag nummer: 12988  (oude nummer: 13842)

L.S.
Allereerst bedankt voor Uw reactie. Ik heb de executeur gevraagd of zij naar de kantonrechter kon stappen. Haar antwoord......dat kan, MAAR....dan zijn de daaraan verbonden kosten (griffierecht,leges en honorarium) voor mijn (persoonlijke) rekening! Is het niet zo, dat e.e.a. betaald kan/moet worden van het saldo van de giro van mijn overleden partner? Zij onderneemt nu niets omdat ik die kosten niet kan 'ophoesten'.
Vrendelijke groet,
Sandra Kooij.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wie betaalt wat is altijd een lastige vraag. Indien een nalatenschap stilligt omdat een erfgenaam niets van zich laat horen dan zou je kunnen zeggen dat de kosten van de rechter die een termijn stelt ten laste van de boedel (gezamenlijke erfgenamen) komen (en misschien wel ten laste van betreffende erfgenaam).

Ik zou toch echt eens langs een notaris gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.