Miljoenennota


27 september 2011

Vraag nummer: 26175

Geachte heer Van de Griend
Op Twitter las ik een kort bericht dat stelde ging over de miljoenennota. Erfrechterlijk zou er ook iets veranderen nl een executeur moet voortaal tekenen voor acceptatie en wordt daarmee hoofdelijk aansprakelijk.

Uit mijn formulering leidt u waarschijnlijk af dat dit een klok en klepel verhaal is. En dat klopt. Daarom aan u de vraag: hoe zit het precies?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voorgesteld is de wijziging dat per 1 januari a.s. de executeur verplicht is aangifte erfbelasting te doen. Voorts zou de executeur hoofdelijk aansprakelijk worden voor de erfbelasting. Een erfgenaam is dan weer verplicht aan de Belastingdienst te melden dat de aangifte onvolledig is (als dat zo is en een erfgenaam daar kennis van neemt). Erfgenamen zouden ook Inzagerecht krijgen bij de belastingdienst in de aangifte.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn