aangifte successierecht


12 december 2003

Vraag nummer: 8245  (oude nummer: 3574)

Ik ben samen met mijn vrouw aangesteld als executeur testamentair door mijn recent overleden tante. Nu staan wij als erfgenamen in het testament voor een gedeelte van haar nagelaten geld. Haar woning en inboedel heeft zij gelegateert aan een andere neef en nicht.
Mijn vrouw en ik zijn als type 3 ET aangesteld. Hoe zit het nu met doen van aangifte van successierecht en de betaling van successierecht (ook ivm de woning)

Antwoord:

Geachte heer,

Als het goed is bepaalt het testament precies welke bevoegdheden u heeft, ook ten aanzien van betaling van successierechten. Anders kunt u altijd terugvallen op de wettekst.

Over het algemeen heeft de executeur de bevoegdheid om zaken te verkopen om schulden te voldoen. Schulden van de nalatenschap kunnen ook zijn de successierechten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.