functie executeur -testementair.


28 juni 2008

Vraag nummer: 11848  (oude nummer: 10971)

Graag verneem ik van U,de functie van een executeur-testementair.
wanneer wordt deze rechtsgeldig,is dat na het overlijden?van een persoon,of mag men ondanks dat diegene executeur is ook beslissingen nemen tijdens ziekte,b.v stoppen van medicatie,om zodoende het lijden te verzachten en dat de dood daar opvolgt,of imoet dit altijd in overleg met familie geschieden.dus arts en familie leden??? m.vr.gr.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een executeur wikkelt de nalatenschap af. Er is pas een nalatenschap als iemand is overleden. Voor die tijd kennen we: mentorschap, bewind en curatele.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.