ongeldig maken testament mogelijk?


12 oktober 2003

Vraag nummer: 8083  (oude nummer: 3189)

Mijn zus heeft achter de rug van de andere kinderen ervoor gezorgd dat mijn stervende moeder haar tot testamentair executeur heeft benoemd. In zeker twee gevallen is bewezen dat ze met erfenissen die ons (uiteindelijk) toekomen geknoeid heeft (mijn vader's erfenis en die van mijn tante). Om mijn moeder te sparen doen we nu niets. Is het mogelijk na overlijden:
1. het testament ongeldig te laten verklaren
2. beslag te laten leggen op de nalatenschap
3. op haar persoonlijke rekeningen (ze heeft haar financien vermengd met die van mijn vader, moeder en misschien met die van tante om te verhullen dat ze de erfenis inpikte)

Antwoord:

Geachte heer,

Het is de vraag of het verstandig is om nu niets te doen. Uiteraard begrijp ik dat u uw moeder niet hiermee wil belasten, maar indien u zich zorgen maakt zou uw moeder haar testament mogelijk kunnen wijzigen.

Ik moet daarbij echter wel een flinke kanttekening plaatsen. De notaris controleert of datgene wat in het testament staat ook daadwerkelijk de wil is van erflaatster. Hij/zij zal dit doen naar eigen eer en geweten en bij voorkeur zonder de aanwezigheid van uw zuster. Tenslotte moet u kunnen vertrouwen op de verantwoordelijk van de notaris. Als u dat niet doet, dan laat ik de consequenties daarvan aan u over. Bereid u zich dan wel voor op een zeer onverkwikkelijk toneel, maar het kan wel.

Om u toch wellicht wat mogelijkheden te geven, zou u nu reeds een korte inventarisatie kunnen maken van dat wat tot de nalatenschap van uw moeder behoort/gaat behoren. Dit maakt het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur achteraf vele malen inzichtelijker.

Beslag leggen kan uiteraard ook, maar dan pas na overlijden van uw moeder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.