Een goed doel vastleggen in testament


5 september 2016

Vraag nummer: 47221

Ik wil een goed doel opnemen in mijn testament. De executeur moet dit dan tzt uitvoeren. Wat zijn de gevolgen als de executeur deze laatste wil niet uitvoert, maar het bedrag aan de andere erfgenamen uitkeert of een ander goed doel kiest? Is er een juridische verplichting om de executeur te verplichten dit testament zo uit te voeren?

Antwoord:

Geachte heer,

Een executeur treedt op namens de erfgenamen en moet ook rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Uiteraard zijn dat de erfgenamen die in betreffende testament zijn benoemd. Indien u eventueel met de mogelijkheid rekening houdt dat de executeur uw uiterste wil niet uitvoert, dan zou ik die persoon niet als executeur aanwijzen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.