wel of geen decharge verlenen en uitbetaling


6 juni 2016

Vraag nummer: 46388

Mijn schoonmoeder heeft via een testament een executeur aangewezen.
We kregen regelmatig overzichten en naar aanleiding daarvan hebben we vragen gesteld. Deze vragen werden, gezien zijn reacties niet door hem op prijs gesteld.

Inmiddels heeft hij een decharge verklaring opgesteld, die wij zouden moeten tekenen om het toekomende bedrag te kunnen ontvangen.

Gezien de teksten die erin staan hebben wij aangegeven dat wij deze niet willen tekenen. Het zijn namelijk beschuldigingen en beledigende teksten aan ons.

Omdat wij de dechargeverlening zoals deze nu is verwoord niet willen tekenen, weigert de executeur het bedrag aan ons over te maken.

De overige erfgenamen zijn inmiddels wel uitbetaald.

Is dit toegestaan?
Wat kunnen we nu doen

Antwoord:

Geachte heer,

In alle gevallen schiet je niet veel op met beledigingen en schelden. Dat is niet zo fraai, maar toch gaat het om de zakelijke inhoud van de rekening en verantwoording. Die moet in ieder geval kloppen en ook door u worden geaccoordeerd. Ik kan u niet goed advise geven, maar indien de zakelijke inhoud in orde is, dan zou u kunnen vragen een nieuwe versie te sturen, waarin slechts de zakelijke inhoud van de rekening en verantwoording is opgenomen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.