notaris


1 december 2008

Vraag nummer: 12234  (oude nummer: 11850)

Nav uw antwoord op vraag 11849: wie bepaalt dan de opdracht aan de notaris: de ET of de erfgenamen tesamen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Doorgaans heeft de ET de bevoegdheid een boedelnotaris aan te wijzen. De vraag is natuurlijk wel welke opdracht aan de notaris wordt verstrekt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.