Verkoop door een executeur


25 augustus 2003

Vraag nummer: 7987  (oude nummer: 2956)

Moet de executeur testementair overleggen en/of toestemming vragen aan de erfgenamen aangaande verkoop roerende en onroerende goederen?

A.Stephanus

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw Stephanus,

Tenzij in een testament waarin de executeur is benoemd is vastgelegd dat de executeur wel toestemming nodig heeft, dan is voor de verkoop geen toestemming nodig. Wel is de executeur verplicht omtrent de keuze van de te verkopen zaken en de wijze waarop dat zal gebeuren overleg te hebben met de erfgenamen. Overigens kan in een testament hiervoor vrijstelling worden gegeven.

Over het algemeen is echter de executeur alleen bevoegd goederen te verkopen als dat nodig is ter betaling van schulden. Bij verkoop van een huis, zou dat de hypotheciare schuld kunnen zijn. Voor alle zekerheid zou ik als executeur bij verkoop van een woning de erfgenamen om toestemming vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.