Huis verkopen door/aan de executeur


29 juli 2005

Vraag nummer: 9425  (oude nummer: 6287)

Als testemaentair executeur van een erfenis blijft er nog over om een huis te verdelen over de erfgenamen.
Ik wil het huis zelf kopen tegen de taxatiewaarde (minnelijke schatting). De erfgenamen gaan er mogelijk niet mee accoord.
Is het dan beter om het huis opnieuw te laten taxeren en het via een makelaar te verkopen, of is een openbare verkoop een optie zoals een van de erfgenamen graag zou willen. Zitten hier trouwens gevaren zoals dat het huis tegen een mindere waarde verkocht kan worden??

Antwoord:

Geachte heer,

Als de erfgenamen niet accoord gaan, dan lijkt het mij dat u zeer voorzichting moet zijn. Wellicht een idee om één en ander kort te sluiten met het kantongerecht.

Elke verkoop is strikt genomen een optie indien geen van de erfgenamen de woning wil overnemen en accoord zijn met de wijze van verkoop. Uiteraard is de inhoud van uw bevoegdheid van belang. U zou aan de notaris die de verklaring van executele heeft afgegeven kunnen vragen hoever uw bevoegdheid reikt.

Verkoop onder de prijs is niet verstandig, omdat er dan a minder overlijft voor de erfgenamen en b. mogelijk een schenkings-element speelt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.