inboedellijst / financiële verantwoording


19 oktober 2012

Vraag nummer: 32252

Is een ET verplicht om een inboedellijst te maken en zo ja binnen hoeveel tijd? Binnen hoeveel tijd is een ET verplicht financiële verantwoording af te leggen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Volgens de wet moet een executeur (die ook beheer heeft) met bekwame spoed een boedelbeschrijving maken. Het geeft aan dat het moet gebeuren, dan het niet te lang mag duren, maar dat er ook (genoeg) tijd moet zijn voor onderzoek.
Bij einde van het beheer van de executeur moet rekening en verantwoordiging worden afgelegd. Eeinde van het beheer kan onder meer zijn als zijn taak is volbracht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn