Wie betaalt het executeursloon?


23 november 2017

Vraag nummer: 52839

1% executeursloon is berekend en is procentueel verdeeld over alle erven behalve de erven die executeurs zijn.

Er gaan stemmen op dat het over alle erven verdeeld zou moeten worden, dus dat de executeurs zelf ook bijdragen aan hun loon.
Is dat juist?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De wet geeft aan dat het loon van de executeurs een schuld is van de nalatenschap en in die zin dus per saldo ten laste komt van alle erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.