Schenkingen naar andere kinderen die in het verleden zijn gedaan.


27 augustus 2008

Vraag nummer: 11927  (oude nummer: 11186)

Man overlijdt juli 2005.
In testament onterft hij zijn vrouw . Zij krijgt alleen het vruchtgebruik. Hij benoemt zijn dochter als enige erfgenaam. Het eerdere kind van zijn vrouw krijgt niets. Vrouw overlijdt dec.2006. Executeur-testamentair is schoonzoon. Nu bijna sept 2008 nog steeds geen afwikkeling. Wel voorschitten die betaald zijn. Executeur wil bijna of geen inzage geven in stukken.
Erfgenamen zijn zoon uit eerste huwelijk, dochter uit tweede huwelijk en onterfde dochter uit eerste huwelijk die een beroep doet op haar ligitieme portie.
Pas nu blijkt dat er schenkingen zijn gedaan aan dochter uit tweede huwelijk en zoon uit eerste huwelijk, zowel voor overlijden man als daarna door vrouw.
Heeft de onterfde dochter die om haar ligiteime portie komt komt recht op een deel van de schenkingen van voor overlijden man?
Is dat 1/6 deel zoals uit de stukken blijkt bij de verdeling van de arfenis van haar moeder.?
Schenkingen die nog in bedoedel zaten toen zowel man en vrouw nog in leven waren, horen die ook in de bereking thuis van de executeur?
Dat is niet gebeurd!!!!
Dat de afwikkeling van het restant( wat waarschijnlijk is volledig is ) laat op zich wachten.
Moet de afwikkeling niet na 1 jaar en 6 mnd. afgewikkeld zijn.
Veel vragen, maar voor wij de executeur hier op aan willen spreken graag uw mening.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Corry de Visser

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Inderdaad veel vragen die ik vanaf deze plek ook niet allemaal kan beantwoorden, daarvoor zou ik contact opnemen met een notaris voor een gesprek.

Je moet beginnen bij het begin en dat is de benoeming. Onder welke voorwaarden is de executeur benoemd. Over het algemeen is de executeur verplicht informatie te geven en rekening en verantwoording af te leggen.

De executeur treedt volgens u op in de nalatenschap van vrouw, niet in die van de man. Met het overlijden van de vrouw, vervalt neem ik aan het vruchtgebruik en is de dochter van mijnheer volledig eigenaar van de (restant van) de goederen van mijnheer. Dat is wat dat betreft klaar.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn