verkoop huis


17 mei 2016

Vraag nummer: 46160

In het testament is een executeur aangewezen deze is ook erfgenaam . Moet de executeur overleggen met de andere erfgenamen over de verkoopprijs/biedingen van het huis om belangenverstrengeling te voorkomen?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat hangt af van de inhoud van de executeursbenoeming en de samenstelling van de nalatenschap. Voor sommige handelingen is de executeur zelfstandig bevoegd (als dat zo is bepaald in de benoeming). Overigens is overleg altijd aan te bevelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.