Executeur en minderjarige kinderen


2 juli 2007

Vraag nummer: 11168  (oude nummer: 9449)

Mijn echtgennot heeft mij in zijn testament uit 2001 benoemd als "uitvoerder van het testament en beredderaar van zijn nalatenschap met het recht het nalatenschap in bezit te nemen en in bezit te houden tot de eindafwikkeling" en tot bewindvoerder. Zijn nalatenschap is mogelijk negatief. Hij heeft minderjarige kinderen, ook uit een eerder huwelijk. Mag ik de uitkering van de levensverzekering (ik ben begunstigde) nu gebruiken om zijn/onze leningen af te lossen of moet ik afwachten tot de minderjarige erfgenamen hun nalatenschap aanvaarden/verwerpen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Namens minderjarife kinderen moet beneficiair worden aanvaard. Dit betekent ook toepassing van de wettelijke vereffening. Is er een negatief saldo dan moet je dat melden aan de rechter.

Uitkeringen van een verzekering vallen doorgaans niet in de nalatenschap (hoewel ze vaak wel worden belast met successiebelasting), tenzij de erfgenamen de begunstigden zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.