kosten erfgenamen


21 november 2009

Vraag nummer: 13223  (oude nummer: 14412)

Ik ben TE van een testament. Een van de erfgenamen wil mijn verklaring en financiele verantwoording controlen bij een andere notiaris.
Kan hij de kosten hiervan declareren ten laste van de boedel?
Daarnaast rijst de vraag odf de kosten van ingehuurde specialisten voor de aangiften successie en onkomstenbelasting ten laste komen van de TE of de boedel?

Antwoord:

Geachte heer,

Over het algemeen zijn het lastig te beantwoorden vragen, maar als een erfgenaam een ander inschakeld om één en ander te laten controleren, dan lijkt het mij dat die kosten voor rekening van betreffende erfgenaam komt.

Kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de gezamenlijke erfgenamen, kunnen mogelijk ten laste van deze gezamenlijke erfgenamen komen, al helemaal als zij hebben ingestemd met het inschakelen van de deskundigen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.