vergoeding executeur


23 september 2007

Vraag nummer: 11310  (oude nummer: 9731)

U spreekt over het loon van de executeur 1% is dit loon waarover belasting betaald moet worden of is het een vergoeding.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naar mijn weten moet er (inkomsten)belasting over betaald worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.