Voorschot uit een nalatenschap


28 september 2008

Vraag nummer: 12003  (oude nummer: 11342)

De nalatenschap van mijn overleden vader kan nog niet verdeeld worden. Er zijn 6 erfgenamen(allen broers en zusters) Een van de 6 wil meer. Dit resulteerde in een verdelings-aanvraag-procedure bij de rechter. Dit kan 6 maanden duren maar ook twee jaar of misschien zelfs langer. Mag de executeur als de erfgenamen hier om vragen hun een voorschot uit de nalatenschap geven? Zo ja, is hier dan een maximum percentage bij te noemen?
Graag uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich kan dat wel, maar ik zou dat alleen doen als iedereen er mee eens is en iedereen een gelijk bedrag krijgt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.