controle executeur


24 januari 2010

Vraag nummer: 13402  (oude nummer: 14883)

Volgens de executeur van mijn overleden tante zijn er geen erfgenamen, alleen wat mensen die een legaat in haar testament kregen toegewezen (de rest ging naar goede doelen). Dus volgens de executeur is het testament van mijn tante niet voor ons in te zien. Wie controleert nu de executeur? De notaris? Wij zijn nu namelijk blind.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Wellicht dat de notaris een verklaring van erfrecht heeft opgesteld waarin is vastgelegd wie de erfgenamen zijn. U zou dus het eens kunnen proberen bij betreffende notaris, maar de kans is inderdaad aanwezig dat u geen directe informatie krijgt. De executeur voert het testament uit en vertegenwoordigt de erfgenamen in deze. Er is dus een informatie en rekening en verantwoordingsplicht jegens de erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.