Executeur nieuwe of oude stijl?


25 augustus 2003

Vraag nummer: 7989  (oude nummer: 2958)

Een erflater (medio mei 2002 overleden) heeft een testament met codicil oude stijl nagelaten. In het codicil is de ET geregeld. Heeft de ET nu de beperkte bevoegdheden zoals die golden voor 1 jan. 2003 (oude stijl) of kan het zijn dat het codicil verregaande bevoegdheden verleent, zoals mogelijk is onder de nieuwe wet?

Antwoord:

Geachte heer Strieker,

U stelt een vraag over het overgangsrecht. Volgens het overgangsrecht heeft de executeur direct met ingang van het nieuwe erfrecht (1 januari 2003) de rechten die het nieuwe erfrecht geeft. Dit geldt echter alleen indien aan de executeur het recht op in bezitneming is toegekend.

Haaks op de nieuwe bevoegdheden kunnen staan de oude bevoegheden van een legitimaris (bijv. kind dat beroep heeft gedaan op de legitieme portie). De literatuur is verdeeld over het antwoord op de vraag welk recht sterker is na 1 januari 2003. Mijns inziens is het recht van de legitimaris sterker en houdt hij de rechten zoals hij die had voor 1 januari 2003.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.