openbaar maken testament


10 mei 2016

Vraag nummer: 46087

ik ben door mijn vader benoemd als executeur in de meest brede zin die de wet bedoeld. Ik heb reeds een afschrift van zijn testament uit 2005 en wacht op informatie van het CTR of dit inderdaad de laatste is. Kan ik als executeur het testament openbaar maken? Of mag alleen een notaris dat?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien sprake is van een testament, dan blijkt dat inderdaad uit het CTR en kunt u dat testament opvragen bij betreffende notaris indien u daar belang bij hebt. Er is dus niet zozeer sprake van openbaar maken van het testament, maar opvragen van het testament bij de notaris en dat testament vervolgens uitvoeren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.