Executeursloon


6 februari 2004

Vraag nummer: 8482  (oude nummer: 3961)

Na het overlijden van mijn schoonvader bleef er na betaling van alle kosten een te verdelen bedrag over. Echter mijn schoonmoeder is reeds enige jaren eerder overleden waarna de kinderen de uitkering van hun kindsdeel hebben uitgesteld tot het overlijden van hun vader. Het betreft 7 kinderen.

Kan gesteld worden dat het vermogen waarover executeursloon mag worden berekend 1 % is van 9/16 deel(de helft + een kindsdeel) van het te verdelen bedrag, of dient er executeursloon over het volledige bedrag te worden berekend ?.

Antwoord:

Geachte heer,

De wettelijke beloning is 1% van het vermogen van van de erflater op diens sterfdag. Het vermogen is tegoeden minus schulden. Was er sprake van een langstlevende testament dan zijn de vorderingen van de kinderen schulden in de nalatenschap van langstlevende.

Was er geen sprake van een langstlevende testament, dan behoren de erfdelen van de kinderen uiteraard niet tot het vermogen van de langstlevende. Het zou de helft plus een kindsdeel kunnen zijn, maar ook meer of minder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.