Wie betaalt de schade bij ontruiming?


3 februari 2018

Vraag nummer: 53640

Geachte Heer C. van de Griend. Daags na de crematie moest de kamer in een Verzorgingtehuis leeg opgeleverd worden. Dit kon niet voordien omdat de overleden persoon in die kamer opgebaard lag. Bij het ontruimen is er door de executeur met een gehuurde bestelauto schade veroorzaakt aan een gevelplaat van het gebouw war de ontruiming plaatsvond. Er is een eigen risico op de huurbus van € 450,00. Vraag: kan de executeur deze schade van € 450,00 opvoeren op de rekening en verantwoording aan de erfgenamen als kostenpost? Graag uw reactie en uitleg ontvangend, waarvoor hartelijke dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat zou ik niet zo kunnen zeggen. Verwijzend naar mijn vorige antwoord, zijn de kosten van de executele wel schulden van de nalatenschap, maar op de vraag of schade veroorzaakt door een executeur in dit concrete geval daar ook onder valt, moet ik het antwoord schuldig blijven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.