nalatenschap


18 maart 2008

Vraag nummer: 11636  (oude nummer: 10482)

kan ik als aangewezen executeur van mijn broer die allenstaand was kosten in rekening brengen voor gedane arbeid telefoonkosten e.d?

Antwoord:

Geachte heer,

Het beste is het stuk waarin de benoeming van u als executeur staat erop na te slaan. Volgens de wettelijke regeling kan de executeur naar mijn weten de "gewone" onkosten declareren bij de erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.