Notaris als executeur


13 januari 2005

Vraag nummer: 8985  (oude nummer: 5368)

Notaris is aangewezen als ET door mijn vader, dit om ons, de erfgenamen te ontlasten bij de afhandling van zijn erfenis. Deze afhankelijkheid vind ik erg moeilijk te accepteren. Kunnen we hier iets tegen doen ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De executeur treedt namens de erfgenamen op. De executeur moet dus één en ander afhandelen overeenkomstig de wens van de overledene maar in beginsel ten bate van de erfgenamen (waaronder mede wordt verstaan betaling van eventuele schulden).

De wens van uw vader is echter wet. Daar kunt u zeer weinig aan doen. Wel dient de executeur inlichtingen te geven en rekening en verantwoording af te leggen. Daarmee komen de erfgenamen weer in beeld.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.