loon mede-executeur


22 april 2009

Vraag nummer: 12595  (oude nummer: 12837)

Ik ben executeur van de erfenis van mijn(langstlevende) moeder. Testamentair geen loon.
In overleg met andere erfgenaam mede-executeur benoemd die wel betaald zal worden.
In de boedel zit een huis, waarop een schuld rust. Verder is er vrijwel niets.
Mede-executeur denkt nu, dat loon 1% van verkoopprijs van huis zal bedragen. Ik denk, dat het 1% is van het vrije vermogen: verkoop huis, minus schuld op huis, minus claim van erfgenamen op de onverdeelde boedel uit de erfenis van mijn eerder overleden vader.
Wie heeft er gelijk?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Volgens de wet is het loon 1% van de waarde van het vermogen van de erflater op diens sterfdag. Vermogen is over het algemeen tegoeden minus schulden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn