correcte volgorde uitbetaling/afgifte décharge


16 november 2015

Vraag nummer: 44239

Volgend op 2 reeds door u behandelde vragen;
Vraag nummer: 10900 (oude nummer: 8912) over Uitbetaling erfenis en kwijting executeur.
en
Vraag nummer: 13590 (oude nummer: 15300) over kwijting en decharge d.d. 3 maart 2010
vraag ik (erfgenaam) aan U welke volgorde de wet stelt of welke volgorde geadviseerd wordt;
Hoort een ET eerst uit te betalen aan de erfgenamen en daarna zijn Kwijting en Décharge te verkrijgen?
Of kan hij met de uitbetaling wachten om zo een drukmiddel te hebben tot verkrijgen van de door ET gewenste Kwijting en Décharge?
plus;
is kwijting hetzelfde als décharge?
Of kan ET eerst om décharge vragen en later nog eens een keer om kwijting?

b.v.b. hartelijk dank

hieronder nog een samenvatting van uw advies bij de eerdere gestelde vragen;
Bij 10900 adviseert deze website de erven (omdat het LOGISCH is) om pas te kwiteren (document van kwijting te tekenen) als het bedrag door de erven is ontvangen of tenminste op een derdenrekening van een notaris is geplaatst!

Bij 13590 is de vraagsteller de executeur zelf. Die vraagt dus eerst aan erven de kwijting plus decharge, en doet pas daarna het uitkeren gaan uitvoeren. Uw website reageert nu (anno 2010) dat het wel slim is van deze ET maar dat deze ET het niet echt kan eisen!

Antwoord:

Geachte heer,

Deze rubriek leent zich eigenlijk niet goed om verdere adviezen te geven omtrent de uitoefening van het excuteurschap. Daarvoor raad ik zowel een executeur als eventueel een erfgenaam aan langs een notaris te gaan om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn