dubbele vergoeding executeur?


12 september 2009

Vraag nummer: 12969  (oude nummer: 13806)

Mijn ongetrouwde broer en ongetrouwde zus woonden samen. Mijn broer is overleden in september 2008. In het testament ben ik benoemd als executeur en mijn ongetrouwde zus als enig erfgenaam. Mijn ongetrouwde zus is echter in febr. 2009 overleden. Ook van die nalatenschap ben ik executeur, daarnaast ook erfgenaam tezamen met 16 neven en nichten. De nalatenschap van mijn broer is nog steeds niet helemaal afgehandeld. Heb ik zowel recht op een executeursvergoeding van de nalatenschap van mijn broer als daarna van de gehele nalatenschap van mijn zuster ( waar dan ook weer het deel van mijn broer in zit, omdat zij enig erfgenaam was)?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mij lijkt dat u per nalatenschap recht hebt op loon, indien in een testament niet afwijkend is bepaald. Bekijk dus goed het testament en laat u desnoods voorlichten door de notaris die de testamenten heeft opgesteld.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn