executeur testametair


30 mei 2011

Vraag nummer: 25273  (oude nummer: 16760)

In 2005 heeft mijn moeder, weduwe van mijn vader, een nieuw tetament laten maken.Daarin heeft ze mij, als dochter, benoemd tot executeur testamentair in de ruimste zin van het woord.Er staat ook in dat ik alle goederen mag vervreemden.Nu moet haar huis verkocht, ik mocht alles regelen behalve voor de uiteindelijke verkoop heb ik de handtekening van mijn zus nodig, volgens onze notaris, omdat er geen afwikkelings-bewindvoerder in het testament staat.Toen mijn moeder het testament liet maken hoefde dat er nog niet in te staan.Voor de duidelijkheid, mijn zus had geen contact met mijn moeder.Nu wil mijn zus niet tekenen, ze heeft daar geen goede reden voor, alleen om dwars te liggen.Mijn vraag is nu, had de notaris toendertijd moeten wijzen op het woord afwikkelingsbewindvoerder en hoe kunnen we mijn zus dwingen om te tekenen.Mijn dochter koopt het huis voor taxatieprijs die miniem verschilt met de WOZ-waarde, dat is dus volgens de wet.

Vriendelijke groet,

Ida Vonk

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Formeel heeft de notaris die de overdracht verzorgt gelijk. Misschien valt er een mouw aan te passen door middel van inschakeling van de rechter. Ik raad u aan dat te overleggen met betreffende notaris.

Wat de notaris betreft die het testament heeft gemaakt: ik kan uiteraard de omstandigheden waaronder het testament is gemaakt niet beoordelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.