Loon van de executeur


15 januari 2014

Vraag nummer: 37020

Goede middag,
Is het de bedoeling dat het 1% executeursloon van de onverdeelde erfenis wordt afgetrokken of moet eerst de erfenis verdeeld worden en geven de andere erfgenamen daarna hun deel van het loon aan de executeur. (beide methodes geven verschillende uitkomsten). Welke is de correcte berekening?
Hartelijk dank voor uw moeite
Met vriendelijke groet,
Helena Hanegraaff.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw

Volgens de wet is het een schuld van de nalatenschap en wordt het ook doorgaans op die wijze voldaan. Strikt genomen zou een andere wijze van betaling niet tot een andere uitkomst behoren te leiden lijkt mij.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.