Hoelang heeft de executeur de tijd voor de afwikkeling?


1 februari 2018

Vraag nummer: 53615

Mijn moeder is half september overleden. Ik ben onterfd en mijn enige zus (er zijn verder geen kinderen) is executeur testamentair. Ik heb al jaren geen contact meer met mijn zus. Ik heb recht op het erfdeel van mijn vader en kindsdeel van mijn moeder. Volgens de notaris zou mijn zus voornemens zijn dit zo spoedig mogelijk te regelen. Dit is nu al drie weken geleden en tot nu toe niets vernomen/ontvangen. Hoelang moet ik haar de tijd geven en wat voor stappen kan ik ondernemen als zij niets doet?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het lijkt mij toch raadzaam dat u aan uw zuster vraagt wanneer zij denkt één en ander afgewikkeld te hebben en wat de stand van zaken is. De afwikkeling zelf overigens kost altijd veel meer tijd dan je denkt. Ook de berekening van de hoogte van de vordering(en) zal de nodige tijd vergen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.