executeursloon 2004


27 januari 2005

Vraag nummer: 9047  (oude nummer: 5470)

Welk percentage gold in 2004 voor het executeursloon?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het loon onder het huidige erfrecht (dus vanaf 1 januari 2003) is 1% van het vermogen van de erflater op het moment van overlijden. Het jaartal maakt verder niet uit (vanaf 2003).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.