Vergoeding executeur testamentair


24 mei 2003

Vraag nummer: 7910  (oude nummer: 2706)

Geachte heer,
heeft een executeur testamentair recht op een vergoeding in geld?
Zo ja, wat is rechtmatig?
Is daar wettelijk iets voor geregeld?
m.vr. groet Ine

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Doorgaans staat in het testament (of onder oud recht een codicil) vastgelegd of een executeur recht heeft op loon. Let op, dat is wat anders dan een onkostenvergoeding.

Indien niets is vastgelegd heeft de executeur recht op loon volgens de wet. Volgens het (nieuwe) erfrecht, is dat 1 procent van de waarde van het vermogen dat tot de nalatenschap behoort.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn