aansprakelijkheid executeur


15 november 2008

Vraag nummer: 12174  (oude nummer: 11716)

Onlangs ben ik schuldeiser in een nalatenschap geworden, Ik ben geen erfgenaam, ik had/heb een vordering op de overledene.

Erfgenamen hebben de erfenis beneficair aanvaard.

Executeur is voor zover ik na heb kunnen gaan prive aanspakelijk voor kosten van uitvaartverzorger, notaris, gerechtelijke kosten etc...

Van de uitvaartverzorger heb ik vernomen dat een deel van zijn vordering op de executeur (prive) rechtstreeks van een bankrekening uit de erfenis is voldaan.

Uiteindelijk begrijp ik wel dat dergelijke kosten ook voldaan dienen te worden maar is hier nu niet sprake van een oneigenlijke gang van zaken.

Een standpunt zou nu kunnen zijn dat de executeur de grens tussen prive en de erfenis heeft laten vervagen en daardoor de erfenis heeft aanvaard en daardoor voor alle vorderingen aansprakelijk is.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik zie niet in waarom de executeur in privé aansprakelijk is voor kosten van de nalatenschap. Wat de schulden van de nalatenschap betreft, geeft de wet een rangregeling. Deze dient in acht te worden genomen. Ik kan iet beoordelen of dat in uw geval is gebeurd. Overigens kan door de beneficiaire aanvaarding (wettelijke vereffening) de executeur van zijn taak ontheven worden, maar dat terzijde.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn