Executeur, boedelbeschrijving, taxatie, successiebelasting


1 februari 2006

Vraag nummer: 9984  (oude nummer: 7393)

Ten behoeve van de successiebelasting en om aan de erfgenaam verantwoording af te kunnen leggen dient de executeur een boedelbeschrijving te (laten) maken en de boedel te (laten) taxeren. Eerste vraag: heeft de executeur de bevoegdheid deze beschrijving en taxatie zelf te doen? Tweede vraag: hoe gedetailleerd moet de boedelbeschrijving zijn, c.q. welke goederen moeten in de beschrijving worden vermeld? Indien de taxateur afziet van een beloning (1% van de waarde van het vermogen ten tijde van het overlijden) en slechts het belang van de erfgenaam op het oog heeft, is het dan toegestaan de taxatie 'laag' te laten uitvallen?

Dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Taxatie door de executeur lijkt mij, als het al kan, niet verstandig. De boedelbeschrijving kan de executeur in beginsel wel zelf opmaken.

Zowel de boedelbeschrijving als de taxatie moet uiteraard reeel zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.