vergoeding van 2 executeurs testamentair


25 november 2008

Vraag nummer: 12210  (oude nummer: 11804)

als er 2 executeurs testamentair benoemd zijn, krijgt een ieder 1% van het vermogen bij overlijden of moet dit gedeeld worden, zodat ieder 0,5% ontvangt?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Naar mijn weten moet het gedeeld worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.