Boedelbeschrijving


10 januari 2004

Vraag nummer: 8348  (oude nummer: 3736)

Geachte heer Van de Griend,

Onlangs ben door de erfgenamen als executeur testamentair aangesteld van mijn schoonvader.
Een van de taken is het opstellen van de boedelbeschrijving. Er bevindt zich geen 'onroerendgoed' in de nalatenschap.
Mijn vragen zijn:
1. tot welke details behoort deze boedelbeschrijving te gaan. Ik neem aan dat niet elke lepel, vork, boek enz. wordt beschreven.
2. hoe dient de waarde van de zaken op de boedelbeschrijving te worden bepaald, is daar een (of meer) taxatie voor nodig?
3. Indien er (een of meer) taxateur nodig is, hoe wordt die 'aangewezen' en door wie?

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

N. Vrouwe

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In het algemeen zijn er geen bijzonder voorschriften voor de boedelbeschrijving. Elke vork of lepel is uiteraard niet nodig, maar een bepaalde mate van detaillering is wel aan te raden, temeer omdat de executeur ook rekening en verantwoording moet afleggen. Indien u zelf geen waarde kan vaststellen voor bepaalde zaken, dan moeten deze zaken uiteraard getaxeerd worden. De executeur zal de taxateur aanwijzen.

Overigens moet de executeur ook een voorlopige lijst met schulden opstellen en schuldeisers oproepen om hun vordering in te dienen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.