vergoeding executeur


11 juni 2007

Vraag nummer: 11097  (oude nummer: 9277)

Wanneer in het testament is bepaald dat geen vergoeding wordt toegekend, betekent dit dan dat ook de wettelijke vergoeding niet wordt betaald? Verder is bepaald dat wel de onkosten moeten worden vergoed. Wat valt onder onkosten?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat klopt. Geen loon dus in dat geval. De kosten zijn die gemaakt in de uitoefening van het executeurschap. je moet daar wel rekening en verantwoording over afleggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.